Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:

Postet:
2022-11-25 22:06:14

Delt innhold:
HØYRE TAR FRA DE SOM TRENGER FELLESSKAPET ALLER MEST, OG GIR TIL DEM SOM TRENGER DET MINST!\n\nI dag la Høyre fram sitt alternative statsbudsjett. Vi skal være glade for at de ikke sitter i regjering eller skal forhandle om budsjettet. For ett år siden klarte Arbeiderpartiet, Sp og SV å snu flere av Erna Solbergs usosiale kutt. Nå vil Høyre ta omkamp – SÅ viktig er det for dem at de som har aller minst skal få mindre:\n\n🔵 Høyre vil fjerne feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte.\n🔵 Høyre vil gjeninnføre karensperiode på arbeidsavklaringspenger (AAP). \n🔵 Høyre vil kutte i barnetillegget for uføretrygdede.\n🔵 Høyre vil kutte milliarder i velferden i offentlig sektor.\n🔵 Høyre vil kutte i bistanden til verdens fattigste.\n🔵 Høyre vil gjøre det dyrere å være fagorganisert.\n\nPengene som Høyre sparer vil de bruke på skattelette – til dem som har aller mest fra før. De som tjener over tre millioner kroner, får skattekutt på 30.000 kroner i året!\n\nHØYRE ER SEG SELV LIK. De sender gjerne regningen for økte forskjeller og større formuer til de som allerede har minst. Et parti for en rik elite, ikke for vanlige arbeidsfolk!