Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Nytt Bioteknologiråd fra 1. mai 2023 – vil du sitte i rådet eller vil du foreslå kandidater? \nhttps://t.co/ZLBJbfiJqF

Postet:
2022-11-24 09:22:09

Delt innhold:
Nytt Bioteknologiråd fra 1. mai 2023 – vil du sitte i rådet eller vil du foreslå kandidater?
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker forslag til kandidater som kan sitte som medlem i neste Bioteknologiråd, fristen for å sende innspill er 23. januar 2023.