Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
@Peri_kost Her er anbefalingen fra FHI som regjeringen har lagt til grunn for sin vurdering: https://t.co/76JU3SsKUy. Se også: https://t.co/Wj5meLE01h

Postet:
2022-11-24 14:27:23