Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Nå legger vi 800 millioner kroner ekstra i havbruksfondet for å sikre at oppdrettskommunene kommer bedre ut enn i dag. Dette gir mer stabile og forutsigbare inntekter, som igjen kan brukes til å styrke velferdstilbudet langs kysten og i resten av kommunene🌹

Postet:
2022-11-24 18:57:27