Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Hva er det Frp har imot aleneforsørgere? I sin tid rakket Carl I Hagen ned på «alenemødre med uansvarlig livsførsel» og i vår tid foreslår de i sitt alternative statsbudsjett:\n\n- Avvikle overgangsstønaden til enslige forsørgere. I dag kan enslige fedre og mødre motta opptil 250.000 kroner i året støtte fra NAV dersom de ikke har annen inntekt. Kutt på 1,045 mrd.\n- Redusere engangstønad til mødre som ikke har rett på foreldrepenger fra 90.300 til 63.140 kroner, totalt 444 mill. kroner.\n- Kutt i stønad til barnevakt for enslige forsørgere på 104 mill. kroner.\n\nI tillegg går Fremskrittspartiet FrP løs på folk som er syke og lever på arbeidsavklaringspenger ved å kutte ytelsen fra 66 til 62,4 prosent av tidligere inntekt, i alt et kutt 1,4 mrd. kroner.\n\nDisse velferdskuttene finansierer skattekutt på 1,9 mrd i til folk med formuer. En fattig trøst for enslige forsørgere og AAP-mottakere. Men i det minste reine ord for penga!

Postet:
2022-11-24 14:15:34

Delt innhold:
Rødt om Frp-budsjett: – Vil bety flere fattige barn
– Hjerterått, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen om Frps forslag om å kutte i ulike trygdeordninger for å finansiere skattelettelser.