Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
RT @ViccieLeaks: 5) "... Det vi som politikere kan og bør gjøre er etter Venstre sitt syn følgende: For det første å legge til rette at ME-rammede blir møtt med respekt og faglig innsats fra første stund der det er mistanke om ME og gjennom hele sykdomsforløpet..."

Postet:
2022-11-24 14:59:21