Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
RT @ViccieLeaks: "...Det gjelder både i helsevesenet i skolesystemet og i NAV-systemet. For det andre å få på plass et behandlingssystem der det er plass til de aller sykeste uten unødig ventetid. Det krever både ressurser, fysiske behandlingsplasser og kompetanse..."

Postet:
2022-11-24 14:59:24