Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
RT @ViccieLeaks: 9)"... For det tredje å styrke innsatsen for forskning på ME-feltet og legge til rette for utveksling av erfaringer og resultater fra internasjonal forskning..."

Postet:
2022-11-24 14:59:27