Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
RT @ViccieLeaks: 11) "... Nå må samfunnet stille opp for de ME-rammede. Derfor er Venstre glad for det representantforslaget som er fremmet, vi berømmer forslagsstillerne... Jeg kan varsle her og nå at Venstre vil støtte innstillingen, støtte flertallet, stille seg bak det helt rettmessige..."

Postet:
2022-11-24 14:59:39