Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
RT @ViccieLeaks: 12) "... vedtaket som her blir gjort: Om å gjennomgå regelverket og praksis for å sikre likebehandling ved søknad om uføretrygd, og at en ikke blir underlagt krav om behandling som ikke er utilgjengelig eller får avslag i det offentlige helsevesenet..."

Postet:
2022-11-24 14:59:41