Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Folk skal ikke trenge å grue seg til jul 💔\n\nMen det er dessverre mange som gjør det nå. Utgiftene øker og pengene blir mindre verdt, mens inntektene står stille. \n\nPensjonistene våre skal ikke måtte leve i usikkerhet om hvorvidt penga strekker til, når kulda setter inn. \n\nSV har foreslått en dyrtidspakke som gir folk flest mer å leve for. Og et av de viktigste grepene der er å heve minstesatsen for pensjonistene. \n\nMinstepensjonistene må få en god jul, de også! ❤

Postet:
2022-11-22 15:34:22