Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
For to uker siden inviterte Høyre til innspillsmøte om hvordan vi kan legge bedre til rette for fysisk aktivitet og øke bruken av grønn resept i Norge 🏃‍♂️ Det kom over 70 ulike aktører som hadde gode innspill til oss!\n\nNorge står overfor flere folkehelseutfordringer, blant annet inaktivitet, fedme og psykisk uhelse. Dette er folkehelseutfordringer vi må ta større tak i og finne gode løsninger på. Fysisk aktivitet og trening fremmer god helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av flere diagnoser og tilstander. Blant annet depresjon, høyt blodtrykk og diabetes type 2. \n\nHøyre mener at fysisk aktivitet må foreskrives på samme måte som vi foreskriver medisin. Bruken av grønn resept og fysisk aktivitet i behandlinger der det er relevant må også økes. Det er ikke slik at fysisk aktivitet stanser aldringsprosessen eller erstatter medisin i alle tilfeller, men det kan være med på å gi folk en bedre alderdom og en bedre fysisk og psykisk helse. Det gjør at folkehelsen i Norge blir bedre. \n\nDette blir et viktig arbeid for Høyre frem mot regjeringens fremleggelse av Folkehelsemeldingen i løpet av våren neste år. \n\nHar du gode innspill til oss⁉️ Skriv det gjerne i kommentarfeltet under.

Postet:
2022-11-23 11:26:48

Delt innhold:
For to uker siden inviterte Høyre til innspillsmøte om hvordan vi kan legge bedre til rette for fysisk aktivitet og øke bruken av grønn resept i Norge 🏃‍♂️ Det kom over 70 ulike aktører som hadde gode innspill til oss!\n\nNorge står overfor flere folkehelseutfordringer, blant annet inaktivitet, fedme og psykisk uhelse. Dette er folkehelseutfordringer vi må ta større tak i og finne gode løsninger på. Fysisk aktivitet og trening fremmer god helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av flere diagnoser og tilstander. Blant annet depresjon, høyt blodtrykk og diabetes type 2. \n\nHøyre mener at fysisk aktivitet må foreskrives på samme måte som vi foreskriver medisin. Bruken av grønn resept og fysisk aktivitet i behandlinger der det er relevant må også økes. Det er ikke slik at fysisk aktivitet stanser aldringsprosessen eller erstatter medisin i alle tilfeller, men det kan være med på å gi folk en bedre alderdom og en bedre fysisk og psykisk helse. Det gjør at folkehelsen i Norge blir bedre. \n\nDette blir et viktig arbeid for Høyre frem mot regjeringens fremleggelse av Folkehelsemeldingen i løpet av våren neste år. \n\nHar du gode innspill til oss⁉️ Skriv det gjerne i kommentarfeltet under.