Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
Equinor vil forlenge levetida til Aasta Hansteen-feltet 👏\n\nI dag leverte operatøren og partnarane plan for utbygging og drift (PUD) av Irpa-prosjektet i Norskehavet til olje- og energiminister Terje Aasland. \n\nDei vil investere 14,8 milliardar kroner💰 i ei innretning på havbotnen som skal knytast opp til Aasta Hansteen-plattforma, med planlagd produksjonsstart i 2026. Det betyr fleire arbeidsplassar, store verdiar til fellesskapet og framleis trygg og stabil gassproduksjon til Europa 🛢

Postet:
2022-11-22 10:40:34

Delt innhold:
Mottok utbyggingsplan for nytt gassfelt i Norskehavet
Operatøren Equinor overleverte, sammen med de andre rettighetshaverne Norske Shell, Petoro og Wintershall, i dag plan for utbygging og drift for gassfeltet Irpa til olje- og energiminister Terje Aasland.