Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
‼️Norske jobber står i fare ‼️\n\nNorge trenger flere lastebilsjåfører, men det blir ikke meg. Jeg er imidlertid glad for at Manpower er med og sikrer rekrutteringen gjennom et godt samarbeid med ASKO! \n\nVi trenger flere som jobber for inkludering og kompetanseheving i arbeidslivet. \n\nI dag utfordret jeg derfor Arbeids- og inkluderingsministeren på hvordan hun vil sikre at personer med hull i CV-en får en fot innenfor arbeidslivet når de varslede innstrammingene i innleieregelverket trer i kraft. \n\nDet var ingen klare svar på dette. \n\nHovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Det vet statsråden godt, men det virker som om hun ønsker å stille spørsmål ved dette, noe som kom tydelig frem i dagens spørretime. \n\nNår regjeringen til Mjøs Persen nå skal stramme betydelig inn for adgangen til å leie inn personell, er det synd at regjeringen baserer sin politikk på slike feilslutninger. \n\nDet er dramatiske endringer som nå er i ferd med å vedtas i Stortinget. \n\nKonsekvensen ved regjeringens forslag er at det ikke lenger vil være adgang til å leie inn ved midlertidige behov. Dersom en ikke har fagforening med over 10 000 medlemmer. Det flytter betydelig makt til fagforeningene, og det vil være vanskelig å håndheve uten en ankeinstans dersom det skulle oppstå konflikter. \n\nRegjeringen har gitt unntak for landbruket, og under behandlingen har det også blitt foreslått unntak for helsepersonell. I spørretimen svarte statsråden at dette var fordi det der var snakk om liv og helse. \n\nResten av norsk arbeids- og næringsliv har ministeren lite tanke for. Det blir bedre med et arbeidsliv hvor alle er fast ansatte var hennes svar. Da kan de få tilført kompetanse.\n\nFor en feilslutning. \n\nManpower er en av aktørene som nettopp jobber med å koble de utenfor arbeidslivet med nødvendig kompetanse, og sikrer bedrifter den kompetansen de trenger. Det gir jobb til mange hvor hele 40 % kommer fra arbeidsledighet. \n\nManpower og ASKO har samarbeidet om å utdanne 25 yrkessjåfører de siste to somrene. Abdirahman Ahmed var en av dem som fikk muligheten denne sommeren. Han hadde lenge prøvd å ta busslappen på egenhånd, men ikke lykkes. Han har nå fått sertifikatet og er en verdifull medarbeider for Manpower. \n\nI Tønsberg skal Manpower i løpet av 2023 samarbeide med Nortura SA om å utdanne 40 kjøttskjærere, i en bransje som også sliter med å få tak i folk. De har også en rekke samarbeid innenfor salg, oppvekst og helse. Bemanningsbyrå som svarer på et behov i samfunnet. På eget initiativ. \n\nHvorfor statsråden ikke vil at aktører som Manpower skal bidra med å tilføre folk kompetanse og sørge for å koble dem mot arbeids- og næringslivets behov er et mysterium. \n\nNav verken kan eller bør fikse dette alene. \n\nBemanningsbransjen er en del av løsningen. \n\nI 2020 fikk Arbeidstilsynet utvidet tilsynsmyndighet. I en av de første rapportene konkluderer seniorrådgiver, Sondre Varpe, med at de møter en bransje som tar vare på de ansatte. \n\n- men kanskje det som er litt overraskende, er at når vi finner de som er svake, de som for eksempel ikke kan språket og som ikke forstår HMS-en, så er det kanskje bemanningsbyråene som tar ansvar og strammer opp innleierne. Bildet er kanskje ikke så svart/hvitt som man får inntrykk av den politiserte debatten, sa Varpe i et seminar i regi av Fafo. \n\nDet er under 2 % innleie i Norge. Men det et noen variasjoner, hvor bygg og anlegg ligger noe høyere. Utfordringen er at regjeringen nå skal regulere hele Norge ut fra skremselspropagandaen Bjørnar Moxnes har fått fremsette fra en byggeplass i Oslo.\n\nDet er dramatisk for arbeids- og næringslivet over hele landet. Det er ikke kun landbruket som opplever sesong. Regjeringens politikk vil ramme mange små og mellomstore bedrifter. De store bedriftene har mange ansatte, og ofte tillitsvalgte som de kan forhandle med. Det store flertallet av norske bedrifter har ikke dette. \n\nEt nytt regelverk vil hindre norsk konkurransekraft, det vil gjøre veien inn til arbeidslivet smalere og det er basert på venstresidens historiefortelling om et brutalisert arbeidsliv. \n\nDet finnes useriøse aktører. Dem skal man ta. Men å regulere alle som driver bedrifter og virksomheter i Norge basert på et skremmebilde er ikke god politikk.\n\nDet er lov å snu i tide. Er det for mye å håpe på at det er noen voksne i rommet når beslutningen skal tas?

Postet:
2022-11-23 18:53:12

Delt innhold:
‼️Norske jobber står i fare ‼️\n\nNorge trenger flere lastebilsjåfører, men det blir ikke meg. Jeg er imidlertid glad for at Manpower er med og sikrer rekrutteringen gjennom et godt samarbeid med ASKO! \n\nVi trenger flere som jobber for inkludering og kompetanseheving i arbeidslivet. \n\nI dag utfordret jeg derfor Arbeids- og inkluderingsministeren på hvordan hun vil sikre at personer med hull i CV-en får en fot innenfor arbeidslivet når de varslede innstrammingene i innleieregelverket trer i kraft. \n\nDet var ingen klare svar på dette. \n\nHovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Det vet statsråden godt, men det virker som om hun ønsker å stille spørsmål ved dette, noe som kom tydelig frem i dagens spørretime. \n\nNår regjeringen til Mjøs Persen nå skal stramme betydelig inn for adgangen til å leie inn personell, er det synd at regjeringen baserer sin politikk på slike feilslutninger. \n\nDet er dramatiske endringer som nå er i ferd med å vedtas i Stortinget. \n\nKonsekvensen ved regjeringens forslag er at det ikke lenger vil være adgang til å leie inn ved midlertidige behov. Dersom en ikke har fagforening med over 10 000 medlemmer. Det flytter betydelig makt til fagforeningene, og det vil være vanskelig å håndheve uten en ankeinstans dersom det skulle oppstå konflikter. \n\nRegjeringen har gitt unntak for landbruket, og under behandlingen har det også blitt foreslått unntak for helsepersonell. I spørretimen svarte statsråden at dette var fordi det der var snakk om liv og helse. \n\nResten av norsk arbeids- og næringsliv har ministeren lite tanke for. Det blir bedre med et arbeidsliv hvor alle er fast ansatte var hennes svar. Da kan de få tilført kompetanse.\n\nFor en feilslutning. \n\nManpower er en av aktørene som nettopp jobber med å koble de utenfor arbeidslivet med nødvendig kompetanse, og sikrer bedrifter den kompetansen de trenger. Det gir jobb til mange hvor hele 40 % kommer fra arbeidsledighet. \n\nManpower og ASKO har samarbeidet om å utdanne 25 yrkessjåfører de siste to somrene. Abdirahman Ahmed var en av dem som fikk muligheten denne sommeren. Han hadde lenge prøvd å ta busslappen på egenhånd, men ikke lykkes. Han har nå fått sertifikatet og er en verdifull medarbeider for Manpower. \n\nI Tønsberg skal Manpower i løpet av 2023 samarbeide med Nortura SA om å utdanne 40 kjøttskjærere, i en bransje som også sliter med å få tak i folk. De har også en rekke samarbeid innenfor salg, oppvekst og helse. Bemanningsbyrå som svarer på et behov i samfunnet. På eget initiativ. \n\nHvorfor statsråden ikke vil at aktører som Manpower skal bidra med å tilføre folk kompetanse og sørge for å koble dem mot arbeids- og næringslivets behov er et mysterium. \n\nNav verken kan eller bør fikse dette alene. \n\nBemanningsbransjen er en del av løsningen. \n\nI 2020 fikk Arbeidstilsynet utvidet tilsynsmyndighet. I en av de første rapportene konkluderer seniorrådgiver, Sondre Varpe, med at de møter en bransje som tar vare på de ansatte. \n\n- men kanskje det som er litt overraskende, er at når vi finner de som er svake, de som for eksempel ikke kan språket og som ikke forstår HMS-en, så er det kanskje bemanningsbyråene som tar ansvar og strammer opp innleierne. Bildet er kanskje ikke så svart/hvitt som man får inntrykk av den politiserte debatten, sa Varpe i et seminar i regi av Fafo. \n\nDet er under 2 % innleie i Norge. Men det et noen variasjoner, hvor bygg og anlegg ligger noe høyere. Utfordringen er at regjeringen nå skal regulere hele Norge ut fra skremselspropagandaen Bjørnar Moxnes har fått fremsette fra en byggeplass i Oslo.\n\nDet er dramatisk for arbeids- og næringslivet over hele landet. Det er ikke kun landbruket som opplever sesong. Regjeringens politikk vil ramme mange små og mellomstore bedrifter. De store bedriftene har mange ansatte, og ofte tillitsvalgte som de kan forhandle med. Det store flertallet av norske bedrifter har ikke dette. \n\nEt nytt regelverk vil hindre norsk konkurransekraft, det vil gjøre veien inn til arbeidslivet smalere og det er basert på venstresidens historiefortelling om et brutalisert arbeidsliv. \n\nDet finnes useriøse aktører. Dem skal man ta. Men å regulere alle som driver bedrifter og virksomheter i Norge basert på et skremmebilde er ikke god politikk.\n\nDet er lov å snu i tide. Er det for mye å håpe på at det er noen voksne i rommet når beslutningen skal tas?