Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Mellemstrand As er en entreprenørbedrift på Jæren som til enhver tid har inne minst to lærlinger! Det er solid med tanke på at de er 26 ansatte. \n\nEntreprenørbransjen er en inkluderende bransje hvor det store flertallet gjennomfører. Det er også en allsidig bransje med stor betydning for samfunnet. Her får du en sikker jobb. \n\nYrkesfag er for mange gullbilletten til arbeidslivet. \n\nKjekt å se hvor godt Maskinentreprenørenes Forbund og Oka-B jobber sammen med bedriftene og skoleverket for å sikre flere en trygg jobb i en spennende bransje. \n\nStokkebø og jeg tok med oss gode ord om jobben Høyre gjorde i regjering for å løfte yrkesfagene. Sammen sørger vi for at stadig flere velger yrkesfag. Det handler om å bryte ned fordommer, vise mangfoldet som er mulig, og gi ungdommen best mulige råd i vanskelige retningsvalg. Rogaland er fylket hvor yrkesfag står sterkt. \n\nVi er nå godt i gang med arbeidet for en ungdomskolereform, hvor ungdom blir enda bedre forberedt for fremtiden. For Høyre er det viktig at rådgivningstjenesten blir enda bedre, og at en ser den mer i sammenheng på tvers av ungdomskole, videregående skole og arbeids- og næringslivet. \n\nDet handler om å la ungdommen ta kloke utdanningsvalg. \n\nPå Mellemstrand er praksis viktig for rekrutteringen, og å la flere ungdommer få smaken på ulike yrker er viktig for den fremtidige rekrutteringen. Da trenger vi bedrifter som Mellemstrand med på laget, i godt samspill med bransjeforeningene og opplæringskontorene. \n\nTakk for gode samtaler!\n\nPå bildet fra venstre: Marie Oftedal, Jan Kristian Løland, Ole Morten Mellemstrand, Aleksander Stokkebø og undertegnede.

Postet:
2022-11-21 18:32:40

Delt innhold:
Mellemstrand As er en entreprenørbedrift på Jæren som til enhver tid har inne minst to lærlinger! Det er solid med tanke på at de er 26 ansatte. \n\nEntreprenørbransjen er en inkluderende bransje hvor det store flertallet gjennomfører. Det er også en allsidig bransje med stor betydning for samfunnet. Her får du en sikker jobb. \n\nYrkesfag er for mange gullbilletten til arbeidslivet. \n\nKjekt å se hvor godt Maskinentreprenørenes Forbund og Oka-B jobber sammen med bedriftene og skoleverket for å sikre flere en trygg jobb i en spennende bransje. \n\nStokkebø og jeg tok med oss gode ord om jobben Høyre gjorde i regjering for å løfte yrkesfagene. Sammen sørger vi for at stadig flere velger yrkesfag. Det handler om å bryte ned fordommer, vise mangfoldet som er mulig, og gi ungdommen best mulige råd i vanskelige retningsvalg. Rogaland er fylket hvor yrkesfag står sterkt. \n\nVi er nå godt i gang med arbeidet for en ungdomskolereform, hvor ungdom blir enda bedre forberedt for fremtiden. For Høyre er det viktig at rådgivningstjenesten blir enda bedre, og at en ser den mer i sammenheng på tvers av ungdomskole, videregående skole og arbeids- og næringslivet. \n\nDet handler om å la ungdommen ta kloke utdanningsvalg. \n\nPå Mellemstrand er praksis viktig for rekrutteringen, og å la flere ungdommer få smaken på ulike yrker er viktig for den fremtidige rekrutteringen. Da trenger vi bedrifter som Mellemstrand med på laget, i godt samspill med bransjeforeningene og opplæringskontorene. \n\nTakk for gode samtaler!\n\nPå bildet fra venstre: Marie Oftedal, Jan Kristian Løland, Ole Morten Mellemstrand, Aleksander Stokkebø og undertegnede.