Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Store utfordringer kan løses! 👩‍💼👨‍💼\n\nI dag er Høyres budsjett lagt frem. Her er mine umiddelbare highlights fra budsjettet. \n\nUtfordringene Norge nå står overfor vil kreve mye av oss alle. Men også store utfordringer kan løses. Høyre er partiet med løsninger på de viktigste utfordringene - slik at hver og en av oss kan leve trygge, gode og selvstendige liv. \n\nPutins blodige krig i Ukraina og gjenreisingen etter koronakrisen sender prisene på varer og tjenester til himmels, også i Norge. Det er krevende tider for folk og næringsliv. Når vi nå skal komme oss gjennom krisene vi opplever, må vi prioritere det viktigste først. \n\nI Høyres forslag til budsjett for neste år prioriterer vi folks privatøkonomi, jobber, lokalsamfunn, trygghet og klima. \n\nVi skal løse utfordringene, uten å øke skattene på en måte som setter folks jobber i fare. Vi må videre gjøre det mer lønnsomt å investere og mer lønnsomt å gi folk en jobb å gå til. \n\nVi trenger jobbskaperne med på laget.\n\nHøyre foreslår blant annet,: \n✅ å øke barnetrygden med 3000 kroner per barn\n✅ å fjerne økningen i arbeidsgiveravgift og senke formueskatten \n✅ Omprioritere frie midler til kvalitet i grunnskolen og ikke låse det mot skolestruktur\n✅ å gjeninnføre 1800 lærerspesialistfunksjoner\n✅ å innføre en ekstra naturfagstime på ungdomsskolen\n✅ å videreføre 500 3-årige studieplasser innen IKT\n✅ å styrke oppfølgingstjenesten for elever som dropper ut \n✅ økte midler til bransjeprogrammene og videregående for voksne\n✅ 1000 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser \n✅ 1000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne\n✅ økt bevilgning til HELT MED og TV BRA \n✅ investeringstilskudd til 1000 heldøgns omsorgsplasser \n✅ sikrer utlysning av FRIPRO for å prioritere unge forskere\n✅ Øke forsvarsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner\n✅ 100 millioner til global utdanning \n\nHele Høyres alternative budsjett for 2023 kan du lese her: https://hoyre.no/2022/11/22/hoyres-alternative-budsjett-store-utfordringer-kan-loses/

Postet:
2022-11-22 12:59:28

Delt innhold:
Store utfordringer kan løses! 👩‍💼👨‍💼\n\nI dag er Høyres budsjett lagt frem. Her er mine umiddelbare highlights fra budsjettet. \n\nUtfordringene Norge nå står overfor vil kreve mye av oss alle. Men også store utfordringer kan løses. Høyre er partiet med løsninger på de viktigste utfordringene - slik at hver og en av oss kan leve trygge, gode og selvstendige liv. \n\nPutins blodige krig i Ukraina og gjenreisingen etter koronakrisen sender prisene på varer og tjenester til himmels, også i Norge. Det er krevende tider for folk og næringsliv. Når vi nå skal komme oss gjennom krisene vi opplever, må vi prioritere det viktigste først. \n\nI Høyres forslag til budsjett for neste år prioriterer vi folks privatøkonomi, jobber, lokalsamfunn, trygghet og klima. \n\nVi skal løse utfordringene, uten å øke skattene på en måte som setter folks jobber i fare. Vi må videre gjøre det mer lønnsomt å investere og mer lønnsomt å gi folk en jobb å gå til. \n\nVi trenger jobbskaperne med på laget.\n\nHøyre foreslår blant annet,: \n✅ å øke barnetrygden med 3000 kroner per barn\n✅ å fjerne økningen i arbeidsgiveravgift og senke formueskatten \n✅ Omprioritere frie midler til kvalitet i grunnskolen og ikke låse det mot skolestruktur\n✅ å gjeninnføre 1800 lærerspesialistfunksjoner\n✅ å innføre en ekstra naturfagstime på ungdomsskolen\n✅ å videreføre 500 3-årige studieplasser innen IKT\n✅ å styrke oppfølgingstjenesten for elever som dropper ut \n✅ økte midler til bransjeprogrammene og videregående for voksne\n✅ 1000 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser \n✅ 1000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne\n✅ økt bevilgning til HELT MED og TV BRA \n✅ investeringstilskudd til 1000 heldøgns omsorgsplasser \n✅ sikrer utlysning av FRIPRO for å prioritere unge forskere\n✅ Øke forsvarsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner\n✅ 100 millioner til global utdanning \n\nHele Høyres alternative budsjett for 2023 kan du lese her: https://hoyre.no/2022/11/22/hoyres-alternative-budsjett-store-utfordringer-kan-loses/