Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Det er krevende tider for folk og næringsliv. Når vi nå skal komme oss gjennom krisene vi opplever, må vi prioritere det viktigste først. I Høyres forslag til budsjett for neste år prioriterer vi folks privatøkonomi, jobber, lokalsamfunn, trygghet og klima 💙\n\nVi skal løse utfordringene, men uten å øke skattene på en måte som setter folks jobber i fare, og vi må gjøre det mer lønnsomt å investere og mer lønnsomt å gi folk en jobb å gå til. Vi må også bremse statens pengebruk, ikke bare folk og næringsliv med kraftige skatteøkninger. \n\nHøyre foreslår blant annet:\n✅ Øke barnetrygden med 3000 kroner per barn\n✅ Oppstart av 1000 heldøgns omsorgsplasser som bidrar til flere sykehjemsplasser for eldre og omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming\n✅ Mer midler for å forebygge og redusere økt ensomhet blant unge og eldre\n✅ Fjerne forslaget fra regjeringen om å øke arbeidsgiveravgiften og redusere formueskatten \n✅ Øke forsvarsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner\n✅ Innføring av en ekstra naturfagstime på ungdomsskolen\n✅ Videreføre 31 faste opplæringsstillinger for nye leger som regjeringen foreslår å kutte\n\nHele Høyres alternative budsjett for 2023 kan du lese her: https://hoyre.no/2022/11/22/hoyres-alternative-budsjett-store-utfordringer-kan-loses/ \n\nHa en fin dag ☕️

Postet:
2022-11-22 10:31:12

Delt innhold:
Det er krevende tider for folk og næringsliv. Når vi nå skal komme oss gjennom krisene vi opplever, må vi prioritere det viktigste først. I Høyres forslag til budsjett for neste år prioriterer vi folks privatøkonomi, jobber, lokalsamfunn, trygghet og klima 💙\n\nVi skal løse utfordringene, men uten å øke skattene på en måte som setter folks jobber i fare, og vi må gjøre det mer lønnsomt å investere og mer lønnsomt å gi folk en jobb å gå til. Vi må også bremse statens pengebruk, ikke bare folk og næringsliv med kraftige skatteøkninger. \n\nHøyre foreslår blant annet:\n✅ Øke barnetrygden med 3000 kroner per barn\n✅ Oppstart av 1000 heldøgns omsorgsplasser som bidrar til flere sykehjemsplasser for eldre og omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming\n✅ Mer midler for å forebygge og redusere økt ensomhet blant unge og eldre\n✅ Fjerne forslaget fra regjeringen om å øke arbeidsgiveravgiften og redusere formueskatten \n✅ Øke forsvarsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner\n✅ Innføring av en ekstra naturfagstime på ungdomsskolen\n✅ Videreføre 31 faste opplæringsstillinger for nye leger som regjeringen foreslår å kutte\n\nHele Høyres alternative budsjett for 2023 kan du lese her: https://hoyre.no/2022/11/22/hoyres-alternative-budsjett-store-utfordringer-kan-loses/ \n\nHa en fin dag ☕️