Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
- Flere utviklingstrekk gjør det aktuelt å utrede fremtidig kapasitet og behov ved @Oslolufthavn, sier samferdselsminister @joinnyg. https://t.co/Zi5TJgSCgF https://t.co/Fr1pMMueJX

Postet:
2022-11-21 14:01:52

Delt innhold:
En tredje rullebane på Oslo lufthavn skal utredes
Samferdselsdepartementet nedsetter utvalg som skal vurdere kapasitet på Oslo lufthavn.