Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
💣 litt av katta er ute av sekken. Høyre vil doble ABE- kuttene, de flate kuttene o offentlig sektor. I en tid der NAV, sykehus og utdanningsinstitusjoner sliter med økte utgifter og etterslep av underskudd. Mer behovsprøving for de med minst i barnehage. To nye milliarder til de med mest. Blir spennende å se resten.

Postet:
2022-11-22 07:59:02