Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Mennesker som gråter på telefon til oss fordi hjørnesteinsbedriften de har bygd opp trues av Ap’s og Sp’s nærings- og distriktsfiendtlig politikk er sterk kost. De er bekymret over det dramatiske skattesjokket som er påført dem, på toppen av økte strømkostnader, renter og arbeidsgiveravgift. \nDe fortviler over at de må permittere folk og at dette får følger for mange arbeidsplasser i lokalsamfunnet sitt. De ender kanskje opp med å måtte si opp naboer og sambygninger som har vært med og bygget opp arbeidsplassen. \nDette handler om sikkerhet for folks jobber, derfor fjerner Høyre regjeringens økning av arbeidsgiveravgiften og formueskatten i vårt alternative statsbudsjett.

Postet:
2022-11-22 12:44:41

Delt innhold:
Høyre vil fjerne økningen i formuesskatten og arbeidsgiveravgiften
Høyres alternativ til regjeringens statsbudsjett innebærer større kutt i offentlige utgifter for å gi lavere formuesskatt og kutte arbeidsavgiften for lønn over 750.000 kroner.