Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Sitat fra Jærbladet, 14.september 2021: Mi største bekymring for dei fire neste åra er at den skarpe retorikken frå venstresida om offentleg vs. privat tenesteyting skal få gjennomslag i praktisk politikk, og at folk dermed får dårlegare tenester og mindre valfridom fordi det offentlege skal overta oppgåver som gode private aktørar i dag driv, seier Hagerup.\n\nDet var all grunn til bekymring. Dessverre. Nå er også fritt behandlingsvalg avviklet samtidig som helsekøene øker. Forstå det den som kan. \n\n

Postet:
2022-11-20 20:41:21

Delt innhold:
(+) – Det blir spennande å prøva seg i opposisjon
Etter ti år i politikken skal Margret Hagerup (H) no prøva seg i opposisjon for første gang.