Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Som oppfølging av Helse Sør-Østs vedtak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i foretaksmøte bedt Helse Sør-Øst om å belyse forhold som kan redusere risiko. \nhttps://t.co/5V3W8TJN69

Postet:
2022-11-21 13:27:36

Delt innhold:
Foretaksmøte om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Som oppfølging av Helse Sør-Østs vedtak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i foretaksmøte bedt Helse Sør-Øst om å belyse forhold som kan redusere risiko. Dette må gjøres før foretaksmøte kan ta still...