Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
KLIMAFORHANDLINGENE I MÅL: - Verden trengte et positivt utfall fra dette klimatoppmøtet. Vi ønsket å styrke og føre videre det gode resultatet fra Glasgow i fjor, noe vi har lykkes med til en viss grad, sier @EspenBarthEide. #COP27 \nhttps://t.co/WpVPiximSu

Emneknagger:

Postet:
2022-11-20 09:39:36

Delt innhold:
Klimaforhandlingene i mål
Landene konkluderte med å etablere et fond for finansiering av tap og skade til fattige land, og fortsette arbeidet for å begrense oppvarmingen på jorda til 1,5 grader.