Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Da kom vi endelig i mål! 🇺🇳🌍\n\n#COP27 ble avsluttet nå tidlig på morgenen her i Egypt. Gjennombruddet på et nytt Tap og Skade-fond for de som rammes aller hardest av klimakrisen er svært bra. Det er også bra at møtet vedtok et tydelig arbeidsprogram for utslippsreduksjoner. Norge sammen med en rekke andre land hadde imidlertid også gjerne sett at vi fikk inn tydelige formulerer om at utslippene må begynne å peke nedover senest fra 2025, samt om behovet for å fase ut fossile energikilder uten CCS. \n\nSammen med Singapore fikk jeg gleden av å lede arbeidet med å legge til rette for at markedsmekanismene under Artikkel 6 nå endelig kan settes ut i livet.

Emneknagger:

Postet:
2022-11-20 06:46:34