Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Psykisk helse er en av regjeringens største prioriteringer. Dette gjør regjeringen:\n👉 utarbeider hvordan vi kan tilby barn en trygg digital oppvekst.\n👉 foreslår å øke satsningen på bedre forebygging og behandling av spiseforstyrrelser med 15 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023.\n👉 har opprettet mannsutvalg som skal se på gutter og menns likestillingsutfordringer.\n \nNå løftes spiseforstyrrelser og menns psykiske helse i dramaserien «Toxic». Serien har fått 2,2 millioner kroner i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet via @StiftelsenDam og er Europas første dramaserie på TikTok.\n \n- TikTok kan med denne serien være en motvekt til et negativt kroppsfokus, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Postet:
2022-11-19 11:49:35