Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
I dag er det den internasjonale mannsdagen. Gratulerer med dagen 👨🏻 I fjor skrev jeg et innlegg i VG om det å være mann nok til å snakke om egen helse. Det mener jeg er like relevant i år som i fjor. \n\nFor vi vet at det å oppsøke helse- og omsorgstjenesten for å få hjelp eller snakke med noen om hvordan en har det, gjør mange menn bare når de absolutt må, og ikke før. I flere tilfeller så skjer det aldri, og det ser vi også på flere helseområder som for eksempel psykisk helse. \n\nEn av de sakene som har blitt viktig for meg de siste årene er kampen mot prostatakreft. Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og hvert år får 5000 menn det påvist og 1000 men dør av det. 9 av 10 menn oppdager prostatakreften sin ved en tilfeldighet. Vi må gjøre mer for å sikre menn tidligere oppdagelse, behandling og oppfølging når prostatakreften rammer. Jeg tok opp dette med helse- og omsorgsministeren i Stortinget for to uker siden, og jeg er glad for at Helsedirektoratet nå er i gang med favlive vurderinger når det gjelder tidlig oppdagelse. Tidlig oppdagelse av prostatakreft redder liv.\n\nGratulerer med dagen og les gjerne innlegget i VG her:

Postet:
2022-11-19 11:45:15

Delt innhold:
Debatt: Vær mann nok til å snakke om din egen helse!
Menn må ikke være for stolte til å snakke om egen helse. Det går på bekostning av livskvalitet, og i de verste tilfellene tap av liv. Samfunnet må bygge ned den tradisjonelle mannsrollen om å være tøff, sterk og stolt.