Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
No får alle i alderen 18 til 64 år tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksinen. Regjeringa har bestemt dette basert på anbefalingar frå Folkehelseinstituttet.\n \nFram til no har personar over 65 år, og alle som er meir utsette for alvorlege sjukdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskingsdose.\n \nDet er kommunane som organiserer vaksinasjonstilbodet. Vaksinasjon av gruppa frå 18 til 64 år kan starte i kommunar som har gitt eit tilstrekkeleg tilbod til risikogruppene, alternativt gi eit parallelt tilbod om det er nok kapasitet.\n\n🔗 Sjå lenke i bio for meir

Postet:
2022-11-18 13:29:20