Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
Gratulerer til Jan Erik Lie frå Aker BP ASA som vinnaren av OG21 Technology-prisen 2021! Prisen blir delt ut årleg til eldsjeler som har vore avgjerande for at ny teknologi har blitt teken i bruk på norsk sokkel mykje raskare enn det som er vanleg. \n\nOlje- og energiminister Terje Aasland delte ut på prisen på OG21-forum hos Norges forskningsråd på Lysaker i går. Årets forum handla om korleis petroleumsnæringa kan bidra med ny kunnskap og teknologi for å auka forsyningstryggleik, redusera klimagassutslepp og skapa verdiar for selskap og samfunnet.\n\n📃Les innlegget statsråden heldt her: https://www.regjeringen.no/no/id2947432/

Postet:
2022-11-17 10:11:38

Delt innhold:
Photos from Olje- og energidepartementet (Norge)'s post