Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
KVJan Mayen er det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene. Onsdag døpte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl det 136 meter lange fartøyet på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord.\n\n– Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen, og vi tar viktige grep for å sikre mere nasjonal kontroll, sier Mehl.\n\n– Kystvakten bidrar hver dag med overvåking og suverenitetshevdelse i våre farvann. De nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram, som også var til stede under dåpsseremonien.

Postet:
2022-11-16 20:50:55