Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
DU ER GOD NOK #vurdering https://t.co/WcK1wel7fd

Emneknagger:

Postet:
2022-11-16 17:06:45

Delt innhold:
Kritisk blikk på vurdering for læring
Vurdering for læring skal gjere læringa meir effektiv, men kan i praksis øydeleggje for eit heilskapleg læringssyn som tek høgde for både etiske, estetiske og samfunnsmessige dimensjonar i den menneskelege læringsprosessen.