Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide skal lede diskusjonene om kvotemarkedet sammen med sin kollega fra Singapore under klimatoppmøtet #COP27 \n- Viktig fordi det muliggjør at land kan øke sine ambisjoner gjennom å samarbeide om utslippsreduksjoner, sier @EspenBarthEide

Emneknagger:

Postet:
2022-11-15 15:42:47