Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Medisinutdanning: Hva trenger vi mer av, studieplasser, praksisplasser eller fakultet? Ola Borten Moe konstaterer at Stortinget ønsker flere fastleger og medisinstudieplasser, men avviser at det må til flere nye institusjoner med medisinutdanning.

Postet:
2022-11-15 11:15:25