Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Mindre plakk, ikke mer blakk! 🦷\n\nHvorfor må studenter og andre i samfunnet med svakere økonomi prioritere bort tannlegebesøket? Det burde ikke være sånn. Og nå i dyrtiden melder private tannlegeklinikker om eldre som avlyser rutinesjekken – rett og slett fordi de ikke har råd. \n\nDet er en skam! Tennene er en del av kroppen. Hvorfor får du hjelp når du brekker en arm, men ikke når du knekker en tann? De som trenger det mest, har minst tilgjengelig tannhelse: yngre & eldre. De vil vi prioritere. 💚\n\nDerfor kjemper vi for en tannhelsereform, som bygger ut den offentlige tannhelsesektoren. God tannhelse må alle ha råd til!

Postet:
2022-11-14 17:13:57