Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
– Eit ansvarleg budsjettforslag som held renta nede og prisveksten under kontroll. Samstundes er det eit budsjett som tar Noreg framover gjennom målretta investeringar i kunnskap og det grøne skiftet, seier @Rotevatn 💚\nhttps://t.co/7SKGIWxx3h

Postet:
2022-11-15 10:53:52

Delt innhold:
Eit ansvarleg og grønt budsjett som tar Noreg framover (Alternativt statsbudsjett 2023)
–Dette er eit ansvarleg budsjettforslag som held renta nede og prisveksten under kontroll. Samstundes er det eit budsjett som tar Noreg framover gjennom målretta investeringar […]