Person / Aktør:
Mani Hussaini
Mani Hussaini
Parti: AP

Innlegg:
På tide med en storrengjøring blant strømselskapene!\n\nDe siste dagene har vi sett eksempler på mange fortvilte mennesker i landet vårt som har blitt lurt av strømselskapet sitt til å tegne fastprisavtaler til svimlende 6,5kr kwt. Med den strømstøtten vi har må strømprisen opp til 40 kr kwt for at en slik avtale skal lønne seg. Strømselskapene vet at det ikke kommer til å skje. Likevel lurer de kundene sine til å tegne slike avtaler.\n \nDet tristeste her er at det er de med dårlig økonomi som har tegnet disse avtalene, fordi de er redd for at pengene ikke skal strekke til og fordi strømselskapet deres har overtalt dem til at prisene kommer til å gå opp. Etter denne helgen med snittpris på noen øre pr kwt så blir jeg ekstra forbanna for at noen stakkars mennesker har blitt lurt og betaler 5 og 6kr pr kwt. Dette er rett og slett lureri og svindel av de svakeste blant oss. Forbrukerrådet må inn og ta disse selskapene, og kundene må få lov til å angre.\n \nDet siste året har vi sett så mange useriøse strømselskaper, som ene og alene har som mål å lure penger ut av kundene sine. Jeg sitter med stømregningen hver måned og studerer den nøye fordi jeg ikke stoler på strømselskapet mitt. Jeg har fått masse eksempler med pensjonister som har tegnet strømavtaler med arbeidsledighetsforsikrikg. Altså at de skal få en liten slant fra strømselskapet om de mister jobben. Men de er altså pensjonister. Det er mange påslag, det er mye juks og fanteri. Sånn kan det ikke være. \n\nStrømselskapene produserer ikke en kilowatt med strøm, men er mellom ledd for salg. Det er alt for mange av dem, og det kan virke som at den eneste måten de tjener penger på er å lure kundene sine. Vi trenger en storrengjøring bant strømselskapene!

Postet:
2022-11-13 21:25:29

Delt innhold:
På tide med en storrengjøring blant strømselskapene!\n\nDe siste dagene har vi sett eksempler på mange fortvilte mennesker i landet vårt som har blitt lurt av strømselskapet sitt til å tegne fastprisavtaler til svimlende 6,5kr kwt. Med den strømstøtten vi har må strømprisen opp til 40 kr kwt for at en slik avtale skal lønne seg. Strømselskapene vet at det ikke kommer til å skje. Likevel lurer de kundene sine til å tegne slike avtaler.\n \nDet tristeste her er at det er de med dårlig økonomi som har tegnet disse avtalene, fordi de er redd for at pengene ikke skal strekke til og fordi strømselskapet deres har overtalt dem til at prisene kommer til å gå opp. Etter denne helgen med snittpris på noen øre pr kwt så blir jeg ekstra forbanna for at noen stakkars mennesker har blitt lurt og betaler 5 og 6kr pr kwt. Dette er rett og slett lureri og svindel av de svakeste blant oss. Forbrukerrådet må inn og ta disse selskapene, og kundene må få lov til å angre.\n \nDet siste året har vi sett så mange useriøse strømselskaper, som ene og alene har som mål å lure penger ut av kundene sine. Jeg sitter med stømregningen hver måned og studerer den nøye fordi jeg ikke stoler på strømselskapet mitt. Jeg har fått masse eksempler med pensjonister som har tegnet strømavtaler med arbeidsledighetsforsikrikg. Altså at de skal få en liten slant fra strømselskapet om de mister jobben. Men de er altså pensjonister. Det er mange påslag, det er mye juks og fanteri. Sånn kan det ikke være. \n\nStrømselskapene produserer ikke en kilowatt med strøm, men er mellom ledd for salg. Det er alt for mange av dem, og det kan virke som at den eneste måten de tjener penger på er å lure kundene sine. Vi trenger en storrengjøring bant strømselskapene!