Person / Aktør:
Mani Hussaini
Mani Hussaini
Parti: AP

Innlegg:
Dagens energisystem har tjent oss i mange år, men det har ikke gjort det siste halvannet året. Jeg har snakket med Klassekampen om useriøse strømselskaper, hvordan prisen på strøm settes og EUs fjerde energimarkedspakke. Ikke noe opprør slik journalisten har kalt det, men nødvendig høyttenkning fra mitt ståsted. Ser frem til regjeringens energikommisjon kommer med sine synspunkter på disse temaene🌹

Postet:
2022-11-14 20:23:15

Delt innhold:
Strømopprører i Ap
Han vil fjerne strømselskaper, gripe inn i strømmarkedet og er skeptisk til EUs fjerde energimarkedspakke. Arbeiderpartiets Mani Hussaini har mistet tålmodigheten.