Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
Kongen i statsråd tildelte i dag en ny letetillatelse etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.\n— Tildelinger av areal for lagring av CO2 vil styrke utviklingen av et viktig klimatiltak, sier @terjeaa 👇https://t.co/YHckiB1vQQ

Postet:
2022-11-11 15:52:07

Delt innhold:
Letetillatelse etter CO2-lagringsforskriften
Kongen i statsråd tildelte 11. november 2022 en ny letetillatelse etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.