Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Dette blir jo nesten komisk 🤣 Lønnssippen vil de ha på papir, men selvangivelsen tar de elektronisk.... – Det er mange som til dømes ønskjer å ha kontakt med skatteetaten digitalt, slik at dei kan få sjølvmeldinga si der. – Vi vil be om eit møte med styresmaktene for å få klarheit i kvifor det ikkje kan vere mogleg å få til ei løysing der ein reserverer seg berre mot å få pensjonsslippen digitalt. Det er tydeleg at mange ønskjer den på papir, samstundes som mange har lyst til å vere digitale og bli flinkare til det, seier Davidsen.

Postet:
2018-05-28 18:04:22

Delt innhold:
Pensjonistane jubla over papirsiger, men no er dei misfornøgde igjen
Mange pensjonistar var strålande fornøgd då det i fjor vart avgjort at dei likevel skulle få pensjonsslippen heim i posten, dersom dei reserverte seg mot å få han digitalt. No syner det seg at det er meir enn berre pensjonsslippen dei har sagt nei til.