Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Stortingets Familie- og kulturkomité har i dag avgitt sin innstilling om et forslag som gjelder kroppspress og reklameindustrien. Komiteen er helt enig om at kroppspress er en av de viktigste årsakene til at mange unge sliter psykisk. Med sosiale medier som er en stor del av barn og unges hverdag, er eksponeringen av urealistiske skjønnhetsidealer enorm. – Reklameindustrien har enorm påvirkningskraft på barn og unge. Med stor makt kommer stort ansvar. Reklamen bør være med på å styrke folks selvbilde og selvfølelse, ikke det motsatte som altfor ofte er tilfelle, sier Tage Pettersen som har jobbet med saken fra Høyres side. – Vi ber derfor regjeringen styrke tilsynet av usunn reklame som retter seg mot barn og unge. Vi må redusere mengden av reklame som promoterer urealistiske skjønnhetsidealer og bidrar til kroppspress, fortsette han.

Postet:
2018-05-29 14:56:33