Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
I debatt hos @Forsker \nI 2023 vil regjering bla.\n- Øke midler til forskning hos KD med 3 %\n- Doble retur-EU-potten til 500 mill. kr \n- Ha flere studieplasser og mer forskning innen medisin og nukleære fag \n- Ha mer desentralisert \n- Øke aktiviteten innen forskning og\nnæringsliv++ https://t.co/6hN4G3Gjq8

Postet:
2022-11-09 19:32:07