Person / Aktør:
Nikolai Astrup
Nikolai Astrup
Parti: H

Innlegg:
@PetterBoe1 Jeg sa det var hovedårsaken, og det er det vel ganske bred enighet om. Men at også andre ting spiller inn, som feks utfordringene i Frankrike etc, er åpenbart. Volue Insight har anslått strømpriser på 50 øre/kWh uten krigen i Ukraina.

Postet:
2022-11-08 22:55:41