Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Debatten om bemanningsnorm i barnehager er ikke lett å bli klok på! Når det er sagt så er jeg prinsipielt mot den slags statlige normer – men la det ligge nå. Regjeringen og KrF er enige om en bemanningsnorm hva gjelder ansatte og pedagoger. Den medfører økte kostnader for 119 kommuner, mens de øvrige alt har innfridd normen. At 119 kommuner må ansette flere i barnehagene forteller meg at den nye normen er en styrking av kvaliteten i barnehagene i forhold til i dag. Samtidig protesterer enkelte barnehager og en rekke foreldre for at man ikke legger 14 milliarder (!!!) til i potten. Spørsmålet mitt til disse er hvor dere har vært de siste ti årene? Hvorfor protestere nå og ikke applaudere at det kommer på plass en norm som sørger for bedring i 119 kommuner? Hva er det jeg ikke skjønner?

Postet:
2018-05-31 11:24:39