Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
4 nordiske transportministre (Island, Finland, Sverige og @joinnyg) er enige om å styrke samarbeidet - for å følge opp visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region. https://t.co/OLgLhugSRh

Postet:
2022-11-08 18:24:45