Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Enighet om et budsjett for flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn! Det føles veldig godt å kunne si at det er budsjettenighet mellom Høyre, FrP, Venstre og Kristelig Folkeparti – den tiende budsjettenigheten i rekken mellom de fire partiene. Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Samtidig ser vi at gjennomføringen av videregående skole går opp og helsekøene blir kortere. Det viser at regjeringens politikk svarer på mange av de utfordringene Norge står overfor, og som mange opplever i sin hverdag. Enigheten inneholder ytterligere styrking av blant annet barnehagefeltet, rusomsorgen og mer penger til rekruttering av flere fastleger – som alle er viktige områder for de fire partiene. Alle er også enige om at langsiktig omstilling må til for å sikre fremtidens velferd, at offentlig sektor må moderniseres og flere barn må gis muligheter uavhengig av sosial bakgrunn. Hovedgrepene i enigheten er: 💰100 millioner kroner til flere barnehagelærere 💰50 millioner kroner til økt nødhjelp over bistandsbudsjettet 💰20 millioner kroner til kjøp av flere plasser innen rusomsorgen 💰10 millioner kroner til rekruttering av flere fastleger Totalt flytter enigheten på rundt 257 millioner kroner.

Postet:
2018-05-31 18:52:59