Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
I Jeløy-plattformen viser regjeringen tydelig at vi skal legge til rette for økt eksport av norsk kultur. Bokmessen i Frankfurt er ett virkemiddel for å nå dette målet. I den samme regjeringsplattformen ligger det også inne en satsing på folke- og skolebibliotekene. Denne handler ikke minst om å likestille innkjøpsordninger for litteratur både på papir og digitalt.

Postet:
2018-06-01 21:52:00

Delt innhold:
Hva skal vi egentlig med bøker?
Jan Kjærstad og Arve Juritzen mener det er meningsløst at staten bruker 30 millioner på å promotere norsk litteratur i Frankfurt neste år. Jeg er rykende...