Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Her er innlegget jeg i dag holdt i saken om kroppspress og reklameindustrien: President, Høyre og jeg er i likhet med det store flertallet i samfunnet bekymret for et økende kroppspress blant barn og unge. Vi vil trekke frem strategien for god psykisk helse «mestre hele livet» hvor regjeringen omtaler barn og unges bruk av sosiale medier. Det vil være naturlig at denne planen også viser til tiltak for barn og ungdom som vil gjøre dem bedre rustet til å takle press, krav og forventninger fra omverdenen. Derfor støtter vi ikke forslaget om at det utarbeides en handlingsplan mot kroppspress, men står bak forslaget om at disse utfordringene tas med i den varslede opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Ungdommen i dag er første generasjon digitalt innfødte, og store deler av deres hverdag leves og deles på sosiale medier. Med dette som bakgrunn mener vi at flere av tiltakene i representantforslaget er myntet på gårsdagen og ikke fremtiden. Vi har ikke troen på strengere regulering som kun når aktører som holder til i Norge og som markedsfører sine produkter via norske kanaler. Når det er sagt så støtter vi forslaget om et forsterket tilsyn med usunn reklame som retter seg mot barn og unge. President. Forbrukertilsynet har påpekt at håndhevingen av markedsføring og reklame i dag ofte er det en rundgang mellom ulike tilsyn og fagmyndigheter. I våre merknader har vi derfor anbefalt regjeringen å se på ansvarsfordelingen mellom Helsetilsynet, Mattilsynet og Forbrukertilsynet når det gjelder markedsføring av ulike tilbud om kosmetisk kirurgi, slankeprodukter og andre tilbud om tjenester som bygger opp under økt kroppspress. APs Kari Henriksen holdt et innlegg i den likestillingspolitiske debatten sist uke der hun raljerte over at statsråden arrangerte rundebordskonferanser. Det må representanten gjerne gjøre, men jeg tror hun hadde hatt større utbytte av å være tilstede. Jeg var selv med på å arrangere et miniseminar 16. mai i år, og i går deltok jeg på konferanse sammen med toppsjefer i bloggnettverk, influencere, redaktører, journalister, politikere og forskere, på initiativ fra statsråden. Kort oppsummert løfter de fleste frem holdninger, voksnes betydning og fokus på hva som læres bort i barnehager og på skoler. La meg også sitere noen ord fra VG-kommentaren til Morten Hegseth som var tilstede i går. Linda Hofstad Helleland er Høyre-minister, et parti som tidligere har ligget bak venstresidens politikere hva angår kroppspress, likestilling og sosialt ansvar. Det hører i så fall fortiden til. Helleland er nå den mest progressive politikeren på akkurat dette temaet, og etter dagens møte ser det ut til at hun mener alvor. Først og fremst kan Helleland være ministeren som er med på å skifte kurs for en hel generasjon som nå sliter i hodene sine, mye på grunn av internettets skjulte påvirkning. President, det er i hjemmet, barnehage og skole at sunne holdninger i hovedsak utvikles og læres. Tidlig innsats for å styrke barns selvfølelse er noe av det viktigste vi må legge godt til rette for, slik at barn og unge kan ta selvstendige og gode valg, og tør å stå i mot usunt press. Foreningen Sex og samfunn var på komiteens høring tydelige på dette, og at skolen må legge til rette for å normalisere kroppen. De skriver i sin uttalelse at vi alt har planer og strategier som bør være gode verktøy i arbeidet mot kroppspress. I flere måneder har eks-fotballspiller Mads Hansen diskutert med bloggere om kroppspress og kosmetiske operasjoner. Det har vært en debatt med klare fronter. Det sentrale spørsmålet er om bloggerne som skriver om egne kosmetiske operasjoner fremstår som usunne rollemodeller for unge, usikre jenter og gutter. Det er viktig at de og andre aktører med stor påvirkningskraft i sosiale medier tar et stort ansvar for den påvirkningen de har på unge. Derfor bør det etableres et samarbeid med bloggere, deres nettverk og annonsører slik at det kan utarbeides mer forpliktende, etiske retningslinjer på området, gjerne en «vær varsom-plakat». President. En av innlederne på vårt miniseminar var spesielt invitert for å snakke om kroppspress for unge gutter. En av konklusjonene var at mange unge gutter i dag mangler mannlige rollemodeller. Derfor vil vi konkret oppfordre regjeringen til å intensivere arbeidet med å rekruttere menn til barnehageutdanningen som beskrevet i Jeløy-plattformen. Et arbeid for å rekruttere menn til skolehelsetjenesten bør også gjennomføres. I den sammenhengen støtter vi det pågående arbeidet for å endre tittelen fra dagens helsesøster. Sunn mat og trening er for de aller fleste gode tiltak som gir bedre fysisk og psykisk helse. Det er ikke noe galt i å ønske å gå ned i vekt eller å komme i bedre form. Men det er grunn til å ta det på alvor når det blir en altoverskyggende mani, der alt handler om å få en fin sommerkropp. Det beste er å være normal – det er det vi sammen må normalisere!

Postet:
2018-06-06 12:58:14