Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Alle skal ha like muligheter til å leve selvstendige gode liv!🌹 Nå har vi lagt fram en ny stortingsmelding om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming.\n\n– Demokratisk deltakelse, og like muligheter til å bli sett, til å bli hørt, og til å kunne bidra er viktig for alle. Og det er i bunn og grunn det denne stortingsmeldingen handler om, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Postet:
2022-11-07 09:23:34