Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
I dag, på Forsvarets minnedag, minnes vi dem som mistet sine liv mens de var i tjeneste for Norge.\n \n– Forsvarets minnedag er en fin tradisjon for å minnes dem vi har mistet. De i den store forsvarsfamilien som nå ikke lenger er blant oss. Jeg er glad for å være en del av denne tradisjonen, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram da han holdt tale i Akershus slottskirke.

Postet:
2022-11-06 17:33:45