Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Næringslivet skriker etter arbeidskraft. Det skal vi først og fremst løse ved å få folk som i dag står utenfor inn i jobb. Men vi trenger også arbeidsinnvandring for å ta unna toppene. \n\nSaksbehandlingstiden for å få behandlet søknader om arbeidstillatelse er alt for lange. Høyre fremmer en rekke forslag for å få saksbehandlingstiden ned.

Postet:
2022-11-07 12:24:07

Delt innhold:
Foreslår hurtigspor for å få høykompetent arbeidskraft til Norge
Fire stortingsrepresentanter fra Høyre mener at det tar for lang tid å få etterspurt arbeidskraft fra utenfor EØS til Norge og foreslår en fast-track-ordning for saksbehandling etter dansk modell.