Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg har ikke tro på at vi klarer å regulere oss bort fra den digitale virkeligheten! Samtidig er jeg glad for at Medietilsynet og mange i bloggmiljøet er enige med oss i at gode kjøreregler kan være en fornuftig vei å gå. – Medietilsynet er glad for at regjeringen tar utfordringen med uheldig kroppspress i sosiale medier på alvor. Dette oppdraget passer godt sammen vårt arbeid med kritisk medieforståelse og barn og unges medievaner, sier direktør Mari Velsand i en pressemelding.

Postet:
2018-06-21 15:14:57

Delt innhold:
Regjeringen tar grep mot kroppspress i sosiale medier: Nå skal Medietilsynet utvikle etiske retningslinjer
– Jeg er glad for at Medietilsynet har takket ja til å utvikle en skisse til etiske retningslinjer som kan bidra til å motvirke det kropps- og utseendepresset barn og unge blir utsatt for i sosiale medier, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.